Kadra

O Waszą edukację dba w naszej szkole 109, wysoko wykształconych nauczycieli. Jest wśród nich 55 nauczycieli dyplomowanych i 23nauczycieli mianowanych. Pomagają nam 3 osoby w administracji i 22 osoby obsługi szkoły. Bo czym byłaby nasza szkoła bez pana Krzysia lub pana Czesia??

Do góry